banner image
Basılı Bültenler

Geri Kazanım Katılım Beyanı Ertelenmiştir

28 şubat 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca VUK-124/ 2020-3 sayılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin sirküler yayınlanmıştır.

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala