banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süresi

17 Mart 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca VUK-125/ 2020-4 sayılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin sirküler yayınlanmıştır.

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala