banner image
Basılı Bültenler

Gecikme Zammı Oranı

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete ’de “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1947)” yayınlanmıştır.

Amme Alacakları İçin aylık %2 olarak uygulanan Gecikme Zammı oranı, 30.12.2019 tarihinden itibaren % 1,6 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrası

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala