banner image
Basılı Bültenler

Emlak Vergisi Artış Oranı

2020 Yılında Emlak Vergisi Hesaplamasındaki Artış Oranı %11,29 Olarak Belirlenmiştir

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 76 Seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

2019 yılından önceki yıllarda emlak vergisi mükellefi olanların 2020 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2019 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2020 yılı vergi değerinin hesabı bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacağı belirtilmiştir.

2019 Yılı Ve Önceki Yıllarda Mükellef Olanların 2020 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

Emlak vergisi artış oranı,mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Örnek: Mükellef (A) Kırşehir ili, Kaman Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2013 yılında satın almıştır. 2019 yılı emlak vergisi artış oranı değeri 130.000,00 TL olan meskenin 2020 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 

1

Meskenin 2019 yılına ait emlak vergi değeri

130.000,00 TL

2

2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı

11,29%

3

Meskenin 2020 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)]

144.677,00 TL

4

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri

144.000,00 TL

2020 Yılı İtibarıyla Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Tespiti

Mükellefiyeti 2020 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (onbir virgül sekizyüzaltmışbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) nispetinde artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

Söz konusu Emlak Vergisi Artış Oranı Tebliğ'inin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala