banner image
Basılı Bültenler

Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 Ekim 2020 tarihinde “Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru” başlıklı bir duyuru yayımlamıştır.

12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklikler yapılarak Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin Türk Lirasına çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemeler sonrasında belirlenen istisnalar ise Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de düzenlenmişti.

Bu düzenlemelere göre; sözleşme taraflarının Türk Lirasına dönüşte mutabakata varamamaları halinde, bedellerin Türk Lirasına çevrilme usulü ile konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde Türk Lirası olarak belirlenen bedellere iki yıllık geçiş sürecinde uygulanacak artış oranlarına ilişkin esaslar belirlenmiş ve iki yıllık sürenin sona ermesiyle geçiş sürecinin sona ereceği ve tarafların Türk Lirası tutarlara uygulanacak artış oranında yine mutabakata varamazlarsa 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344 üncü Maddesi hükmünde yer alan sınırlara tabi olacakları belirtilmiştir.

İki yıllık geçiş süreci sona erdikten sonra önceden yapılan ilgili sözleşmelerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesinin mümkün olmadığı ve aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

EK-1: Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

Saygılarımızla,  

Makale metnini kopyala