banner image
Basılı Bültenler

Değerli Konut Vergisi Ertelenmiştir

20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete ‘de 7221 sayılı "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" yayınlanmış olup, Değerli Konut Vergisine ilişkin olarak Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yapılmıştır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlar, aşağıda uygulanacak tarifeye göre vergilendirilecektir.

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için                                                                     

(Binde 3)

10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için

(Binde 6)

10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL fazlası için,

(Binde 10)

Değerli konut vergisinin uygulamasında bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır.

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacaktır. 2020 yılına ilişkin olarak beyanname verilmeyecek ve vergi tahakkuk ettirilmeyecektir.

7221 Sayılı kanun kapsamında düzenleme yapılan diğer kanunlar aşağıdaki şekildedir;

  • 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu
  • 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu
  • 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu
  • 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu
  • 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu
  • 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  • 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu
  • 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu

Söz konusu Kanun’un orijinal haline aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala