banner image
Basılı Bültenler

Dahilde İşleme Rejimi Döviz Kullanım Oranlarında Sektör Ayrımı Kaldırılmıştır.

29 Mayıs 2020 tarihli ve 31139 sayılı Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/10) yayınlanmıştır.

Söz konusu değişiklikle, uygulamada yer alan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ndeki sektörlere göre farklı Döviz Kullanım Oranı uygulaması kaldırılmış, tüm sektörlerde döviz kullanım oranı aynı olacak şekilde %80'e çıkartılmıştır. Böylece, ihracatçılar sektör ayrımı olmaksızın dahilde işleme izin belgesiyle yapacakları ihracatlarının %80'i kadar hammadde ihtiyaçlarını yurtdışından temin edebileceklerdir.

Yeni Tebliğ'e göre; 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nin 17 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

(9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunun dışında kalan sektörler için azami %80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir.

(9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit edilebilir.

(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı bu oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye veya düşürmeye yetkilidir. Bu durumda, bu Tebliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.

(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.

Eklenen Geçici Madde 35 ile; yeni döviz kullanım oranına ilişkin hükümler, 29.05.2020 tarihinden sonra düzenlenecek olan Dahilde İşleme İzin Belgeleri için uygulanacaktır.

İlgili Tebliğ’in orjinal metnine aşağıdaki bağlantı yardmıyla ulaşılabilir.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/10)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala