banner image
Basılı Bültenler

Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 52 Seri Nolu Belediye Kanunu

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin 52 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2019 tarih 30991 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 52 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olan çevre temizlik vergileri belirlenmiştir.

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

4.200

3.300

2.600

2.300

2.000

2. Grup

2.600

2.000

1.590

1.300

1.200

3. Grup

2.000

1.300

1.200

850

670

4. Grup

850

670

490

420

330

5. Grup

490

420

290

280

230

6. Grup

280

230

147

130

100

7. Grup

100

79

55

47

35

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

5.250

4.125

3.250

2.875

2.500

2. Grup

3.250

2.500

1.987

1.625

1.500

3. Grup

2.500

1.625

1.500

1.062

837

4. Grup

1.062

837

612

525

412

5. Grup

612

525

362

350

287

6. Grup

350

287

183

162

125

7. Grup

125

98

68

58

43

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 17 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.100

1.650

1.300

1.150

1.000

2. Grup

1.300

1000

795

650

600

3. Grup

1.000

650

600

425

335

4. Grup

425

335

245

210

165

5. Grup

245

210

145

140

115

6. Grup

140

115

73

65

50

7. Grup

50

39

27

23

17

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Saygılarımızla.

Makale metnini kopyala