banner image
Basılı Bültenler

Cep Telefonlarında Yeni Vergi Getirilmiştir

4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2187 sayılı “Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar” ile telefon cihazlarına %1 vergi kesintisi uygulaması getirilmiştir.

  • Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, ihraç edilenler hariç olmak üzere ay içinde sattıkları materyaller ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden belirtilen oranlardaki tutarı, takip eden ayın en geç on beşinci gününe kadar,
  • Ülkemizde serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, gümrük kıymeti üzerinden belirtilen oranlardaki tutarı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırılacaktır.

 

Eşyanın Tanımı

Pozisyon No

Kesinti Oranı

Telefon Cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar(kablolu veya kablosuz ağlarda(yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil) , (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alıcı veya verici cihazlar hariç)

85.17

Sadece 8517.12.00.00.11 GTİP numarası altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.

%1

 

Bu karar yayımı izleyen 15 inci gün yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2187)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala