banner image
Basılı Bültenler

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21 İnci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9 Aralık 1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3320)” yayımlanmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9 Aralık 1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1- Bu Kararın 1 inci maddesiyle yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edilmiştir.

İlgili Karar, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3320)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala