banner image
Basılı Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen, 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No 1) Yayımlanmıştır

11 Kasım 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeren 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, yayım tarihinde yürürlüğe girmişti.

27 Kasım 2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Numaralı Tebliğ ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB)’na ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğlere aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala