banner image
Basılı Bültenler

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun’un;

- 1 inci maddesinde; yeniden yapılandırma kapsamına giren borçlar,

- 2 nci maddesinde; kesinleşmiş borçların yapılandırılması (vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, SGK borçları, idari para cezaları vb.),

- 3 üncü maddesinde; yararlanma şartları, başvuru ve ödeme zamanları ile taksitlendirme,

- 4 üncü maddesinde ise diğer hükümlere yer verilmektedir.

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi ile 4 üncü maddesinde (13 ve 14 üncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, ilgili maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre;

  • Kanun kapsamına giren kesinleşmiş borçların (vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları gibi borçlar ile sosyal güvenlik kurumuna olan borçlar vb.) yapılandırılması için 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren başvuru süresi, 31 Ocak 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil),
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitler 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitler 31 Mart 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Karar ile sadece başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldığından, diğer ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala