banner image
Basılı Bültenler

30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Yapmadığı İçin Kısa Çalışma Ödeneğinden Faydalanamayan İşletmelerin 31.12.2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapması Koşuluyla 1 Aralık 2020 sonrası için Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesine Dair Düzenleme Yapılmıştır

01 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete’de “Yeni Koronavirüs (Covid-19)  Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3238)” yayımlanmıştır.

Karar’da, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2'nci Maddesi ile Geçici 23'üncü Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için söz konusu Kanun’un Geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 31 Aralık 2020 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Kısa çalışma ödenekleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandığı için, normalde işçinin işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmekteydi, alınan bu Karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği ifade edilmiştir.

Karar’da, 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun'un ek 2 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği bildirilmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Ek-1: Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3238)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala