banner image
Basılı Bültenler

2020 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 9,11 Olarak Belirlenmiştir

Vergi Usul Kanunu’nun “Enflasyon Düzeltmesi Ve Yeniden Değerleme Oranı” başlıklı mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında yıllık yeniden değerleme oranının tespit yöntemi yer almaktadır. Buna göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt içi üretici fiyatları endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan ve 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiş olup oran 2020 yılına ait son geçici vergi  dönemi için de uygulanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yardımı ile ulaşılabilecektir.

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)

Saygılarımızla,           

Makale metnini kopyala