banner image
Basılı Bültenler

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 19 Ekim 2020 tarih ve KVK-55/2020-2/Yatırım İndirimi 41 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde, 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmi dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Ek-1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55

Saygılarımızla,     

Makale metnini kopyala