banner image
Basılı Bültenler

2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 54 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere yazımız ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

 T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                           

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54

 

Konusu                                      : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarihi                                         : 9/7/2020

Sayısı                                        : KVK-54 / 2020-1 / Yatırım İndirimi - 40

İlgili olduğu maddeler           : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

                                                      Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

                                                      Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

 

Makale metnini kopyala