banner image
Basılı Bültenler

2020 İndirimli Oran KDV İade Taleplerinde Sınır

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısmın 2020 Yılı İçin Belirlenmesine İlişkin 29 Seri No’lu KDV Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2019 tarih 30991 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 29 Seri No'lu KDV Genel tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 22,58) artırılarak 2020 yılı için 17.300 TL olarak uygulanacaktır.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 29)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala