banner image
Basılı Bültenler

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harç Tutarı Belirlenmiştir

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harç Tutarı Belirlenmiştir.

19.07.2019 tarih ve 30836 sayılı Resmi Gazete ’de yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII – Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” satırında yapılan değişiklik ile, bu telefonlar için ödenecek harç tutarı 618,60 TL’den 1.500,00 TL’ye çıkarılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala