banner image
Basılı Bültenler

Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Süresi 31.12.2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

07.09.2019 tarihli ve 30881 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;
• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları(Verbis) Siciline kayıt süresi yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı Sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Veri Sorumluları(Verbis) Siciline Kayıt Süresi Uzatılmıştır. [ 191 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala