banner image
Basılı Bültenler

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS)’ne Kayıt Süresi Uzatılmıştır

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019/387 sayılı kararı ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Sicili (VERBİS)’ne kayıt süreleri yeniden belirlenmiştir.

Duyuruya göre;

Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü
Başlangıç Tarihi
Kayıt
Yükümlülüğü Son
Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço
toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri
sorumluları
01.10.2018 30.06.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli
kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
01.01.2019 30.09.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2020

tarihlerine kadar kayıt süreleri uzatılmıştır.

Söz konusu Duyurunun orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru [ 593 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala