banner image
Basılı Bültenler

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7161 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır.

18.01.2019 tarih 30659 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 7161 sayılı kanun ile, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

Makale metnini kopyala