banner image
Basılı Bültenler

Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranı Yeniden Belirlenmiştir

Uçak ve Helikopterlerde Amortisman Oranı Yeniden Belirlenmiştir.

09 Mart 2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete ’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333) ‘nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:506) yayınlanmıştır. Buna göre, uçak simülatörleri ve helikopterlerde amortisman oranı yeniden belirlenmiştir.

Eski Hali   Yeni Hali
No. Amortismana
Tabi İktisadi
Kıymet
Faydalı
Ömür
(Yıl)
Normal
Amortis
man
Oranı
No Amortismana
Tabi İktisadi
Kıymet
Faydalı
Ömür
(Yıl)
Normal
Amorti
sman
Oranı
6.12.   Uçak ve
helikopterler
10 %10 6.1
2.
  Uçak ve
helikopterler
   
  6.12.1. Uçak
simülatörle
10 %10   6.12.1. Uçaklar ve
uçak
simülatörleri
25 %4
            6.12.2. Helikopterler 10 %10

 

Söz konusu 2019 amortisman oranı tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Amortisman Oranı Tebliğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Amortisman Oranı Yeniden Belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala