banner image
Basılı Bültenler

Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV Oran ve Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

5 Ocak 2019 tarihli ve 30646 Sayılı Resmi Gazete ’de Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayınlamıştır.
Karara ilişkin, 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarları pdf'te belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala