banner image
Basılı Bültenler

E-Fatura İptal Portalı Kullanım Kılavuzu

Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura İptal Portalı Kullanım Kılavuzu” Yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.efatura.gov.tr adresinde 05 Mart 2019 tarihinde E-Fatura İptal Portalı Kullanım Kılavuzu yayınlanmıştır.

E-Fatura uygulamasında "Temel Fatura" senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden kabul veya red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi
Başkanlığınca "e-Fatura İptal Portalı" oluşturulmuştur.

Temel fatura senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal edilebilmesi

Faturayı düzenleyen tarafından, fatura numarası ve fatura tutar bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebini "e-Fatura İptal Portalı" aracılığı ile oluşturması ve iptal taleplerine ilgili faturanın alıcısı tarafından da iptal talebine onay verilmesi gerekmektedir.

Alıcısı tarafından e-fatura iptal talebine portalı aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal talebine ait efaturalar e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, geçerli faturalar olarak kabul görecektir.

E-Fatura uygulamasına taraf olanların birbirlerine yönelik düzenlemiş oldukları e-Faturalara sistem üzerinden (gerek Ticari fatura senaryosunda düzenlenmiş faturalar için e-Fatura sistemi üzerinden, gerekse temel fatura senaryosunda düzenlenmiş faturalar için e-Fatura İptal Portalı üzerinden) itiraz etmeleri mümkün bulunduğu gibi harici itiraz yollarının (noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) kullanılmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak harici itiraz yolları ile gerçekleştirilen itiraz işlemleri ve bu itiraz işlemlerinin sonucuna göre faturanın iptal edilmiş olup olmadığı, e-Fatura sistemi üzerinden takip edilmesi mümkün olamayacağından ve e-Fatura sistem üzerinde söz konusu faturalar satıcısı tarafından düzenlenmiş ve alıcısı tarafından da itiraz/iptale konu edilmemiş olduğu durumda, elektronik ortamda yapılacak kontrol ve denetimlerde mükelleflerin ilave açıklama yapmalarına ve bu itiraz ve iptal işlemlerini haricen gerçekleştirdiklerine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeleri ilgililere sunma ve bu bilgi ve belgeleri istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmesini gerektirecektir.

Söz konusu Kılavuza aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Temel Senaryoda Düzenlenen E-Faturaların İptaline İlişkin “E-Fatura
İptal Portalı" Kullanım Kılavuzu

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala