banner image
Basılı Bültenler

Reeskont işlemlerinde ve Avans işlemlerinde yıllık uygulanacak faiz oranı

Reeskont, iskonto işlemlerinde ve Avans işlemlerinde yıllık uygulanacak faiz oranı

Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği 21.12.2019 tarih 30985 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

- Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 12,75
- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 13,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ yazısı aşağıdaki linkte sunulmuştur.

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir. [ 175 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala