banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması Tarihi Uzatılmıştır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.01.2020 Tarihine Uzatılmıştır.

27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete ’de "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)" yayınlanmıştır. Daha önce yapılan düzenlemeler ile (2018/61 sayılı Sirkülerimize konu edilmiştir) Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamasının başlangıç tarihi 01.07.2019 olarak belirlenmiş idi. Yayınlanan bu Tebliğ ile söz konusu uygulamanın başlangıcı 01.01.2020 tarihine uzatılmıştır.

Söz konusu Tebliğ aşağıda Sirkülerimize ek olarak sunulmuştur.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri [ 292 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala