banner image
Basılı Bültenler

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Maktu Olarak Alınan Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin 17 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2018 tarih 30642 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17 sayılı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğine ile mobil telefon aboneliğinin ilk tasisisde alınan maktu vergi tutarı 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 65,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Makale metnini kopyala