Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Maktu Olarak Alınan Vergi Tutarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin 17 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.