banner image
Basılı Bültenler

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Makine ve Teçhizat Tesliminde KDV İstisna Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

7201 sayılı "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

7201 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile  Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri  için uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2022 tarihine uzatılmıştır.

Ayrıca, maddeye yapılan ekleme ile Cumhurbaşkanına bu süreyi iki yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Söz konusu Kanun’un orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [ 194 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala