banner image
Basılı Bültenler

Konkordato Sürecinde Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması

Konkordato Sürecinde Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 14 Şubat 2019 tarihli ve 112 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, konkordato müessesesinin şüpheli alacaklar karşılığı uygulaması karşısındaki durumu açıklanmaktadır. Yapılan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir;

Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya İcra Safhasına İntikal Etmiş Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı 

Mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verilmesi, alacağa ilişkin şüphelilik durumunda herhangi bir değişiklik meydana getirmediğinden, daha önce ayrılan karşılığa ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Geçici Mühlet Kararından Önce Dava Veya İcra Safhasına İntikal Ettirilmemiş Alacaklar

Geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.

Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddine İlişkin Karar Verilmiş Olması

  • Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
  • Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise, ayrılmış olan karşılıkların geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir hesabına alınması)
    gerekmektedir.

Kesin Mühlet Kararı Verilmesi

Bu süreçte alacaklılar tarafından dava veya icra süreçleri yürütülemediğinden daha önce ayrılmış olan karşılıklara ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Konkordato Talebi İle Amaçlanan İyileşmenin Kesin Mühletin Sona Ermesinden Önce Gerçekleşmesi Nedeniyle Konkordato Talebinin Reddine Karar Verilmesi

  • Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
  • Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise ayrılmış olan karşılıkların konkordatonun reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi gerekmektedir.

Kesin Mühlet İçinde Konkordatonun Reddi ve İflasın Açılması

İlgili mevzuatına uygun olarak iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi

Alacakların borçlu lehine vazgeçilen kısmı değersiz alacak niteliğini kazanacak ve değersiz alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle 213 sayılı Kanunun 322 nci maddesi hükmüne uygun olarak yok edilecektir.

Projenin tasdik edilmesiyle beraber alacağın vazgeçilmeyen kısmının vadesi ise proje çerçevesinde uzatılmış olacaktır. Buna göre mahkemece tasdik edilen konkordato projesiyle alacaklı ile borçlu arasında yeni bir borç ilişkisi kurularak eski borç vade/miktar itibariyle yenilendiğinden bu alacaklar, şüpheli alacak olma vasfını kaybedecektir. Dolayısıyla söz konusu alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi gerekmektedir.

Konkordato Projesinin Reddedilmesi

İlgili yerlere bildirilmesi ile borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde, borçlunun iflâsına resen karar verilmesi öngörülmüş olup, şüphelilik hali devam edeceğinden, daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme
yapılmayacaktır.

Söz Konusu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

112 Sayılı Vergi Usul Kanunu [ 83 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala