banner image
Basılı Bültenler

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kurulu

Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalara Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı

21 Kasım 2019 tarih ve 30955 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı kapsamında avukatlar, hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yazılım, program veya uygulamaları kullananlar hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulması yönünde karar alınmıştır.
Bu doğrultuda yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesini teminen;
- Bu mahiyetteki yazılımları/programları/uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi hükmü uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirileceği,
- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem tesis edileceği,

Belirtilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı’nın orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala