banner image
Basılı Bültenler

İkinci El Taşıt Ticaretinde KDV’ye İndirim İmkanı Tanınmıştır

İkinci El Taşıt Ticareti İle Uğraşanların Alım Satıma Konu Ettikleri Binek Otomobillerinin Alış Belgelerinde Gösterilen KDV’ye İndirim İmkanı Tanınmıştır.

28 Mart 2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmi Gazete ‘de "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 26)" yayınlanmıştır. 2019/31 nolu sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, İkinci el binek otomobil ticareti ile iştigal eden mükelleflerin, alım satıma konu motorlu araçları aldıkları KDV oranından satabilmelerine olanak tanınmıştı.

Yayınlanan 26 nolu Tebliğ ile,

  • 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler tarafından alım-satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması 22/3/2019 tarihi itibarıyla uygun görülmüştür.
  • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebileceklerdir.
  • Diğer taraftan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden
    mükelleflerce 22/3/2019 tarihinden önce alım-satıma konu etmek üzere satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerektiği tabiidir.
  • İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Bu Tebliğ 22/3/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala