banner image
Basılı Bültenler

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır.

20 Şubat 2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete ’de 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Tebliğ uyarınca, 2019 yılı Ocak ayı ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan KDV iade taleplerinde olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının % 50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilmesi hükme bağlanmıştır.

Uygulamadan yararlanabilmek için mükelleflerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir;

  1. En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,
  2. Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,
  3. Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;
    • Özel esaslara tabi olmaması,
    • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,
    • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,
  • Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.

KDV İadesi Ön Kontrol Raporu göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilecektir.

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.

Tebliğ 1/3/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 24) [ 199 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala