banner image
Basılı Bültenler

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Yapılan Ödemeler

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinden Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılmasına İlişkin 17 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de 17 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Tebliğ’e göre internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış ve bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılması gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

  • Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi (ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden) uyarınca %15,
  • Kurumlar Vergisi Kanununun 15'inci maddesi (Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden) uyarınca %0,
  • Kurumlar Vergisi Kanununun 30'uncu maddesi (dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden) uyarınca %15,

oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Yapılan düzenleme 1/1/2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup hizmet bu tarihten önce verilmiş olsa dahi, anılan tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacaktır.

Söz konusu vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmetinde yapılan ödemeler veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan Kararın yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde, bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 1/1/2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacaktır.

Söz konusu Tebliğ’in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği(Seri No:1)'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:17) [ 184 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala