banner image
Basılı Bültenler

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Talepleri

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısmın 2019 Yılı İçin 14.100 TL Olarak Belirlenmesine İlişkin 22 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2018 tarih 30642 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 22 Seri No'lu KDV Genel tebliği ile İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 23,73) artırılarak 2019 yılı için 14.100 TL olarak uygulanacaktır.

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Talepleri Tebliğine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Talepleri 

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala