banner image
Basılı Bültenler

İmar Barışına İlişkin Başvuru Süreleri Uzatılmıştır.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30643 sayılı Resmî Gazete ’de 538 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayınlanmıştır.
Karar göre, 3194 sayılı İmar Kanununa eklenmiş olan Geçici 16. Madde kapsamında; 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019 tarihine kadar, Yapı Kayıt Bedeli ödeme süresi ise 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır

Makale metnini kopyala