banner image
Basılı Bültenler

İkinci El Araç Ticaretiyle Uğraşan Mükelleflerin İkinci El Araç KDV Oranına İlişkin Karar

İkinci El Araç Ticaretiyle Uğraşan Mükelleflerin İkinci El Araç Tesliminde Uygulanacak KDV Oranına İlişkin Karar Yayınlanmıştır.

22 Mart 2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete ’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)” yayınlanmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda, ikinci el binek otomobil ticareti ile iştigal edenlerin, araç alım satımlarında KDV oranlarına ilişkin yaşadıkları tereddütleri gidermek amacıyla, bu mükelleflerin alım satıma konu araçları aldığı KDV oranından satabilmelerine olanak tanınmıştır. Bu kapsamda,

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ‘ya ekli (I) sayılı listenin 9 uncu sırasının sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.

Eski Hali  Yeni Hali
Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna
girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar,
yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
(dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00
diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı
bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin ((a) bendinde öngörülen
vergi oranı uygulanır.)
Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla
yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı
bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal
eden mükelleflerce bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan
araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır.)

Buna göre; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde de %18 KDV oranı uygulanacaktır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararının orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespinine İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala