banner image
Basılı Bültenler

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar Yayınlanmıştır.

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar (Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 718)" 7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Yayınlanan Karar ile 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin % 51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dâhil en az on sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı % 1,5 olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran yukarıda tanımlanan faaliyetle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamayacaklardır.

Bu Karar yayımlandığı tarihi takip eden aybaşı itibarıyla yürürlüğe (01.03.2019) girecektir. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararının orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Karar(Karar Sayısı: 718) [ 253 kb ]

Saygılarımızla, 

Makale metnini kopyala