banner image
Basılı Bültenler

Hasılat Esaslı Kazanç Tespitine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği

Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti uygulamasından yararlanabilecek mükelleflere ilişkin olarak;

 1. Faydalanma şartları,

 2. Uygulamadan yararlanmaya ilişkin taleplerin değerlendirilmesi,

 3. Bu kapsamdaki mükellefler için vergiye tabi kazancın hesaplanması,

 4. Uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi ve uygulamadan çıkış hususları.

3 Aralık 2019 tarihli ve 30967 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri No:309) ile, Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti uygulamasından yararlanabilecek mükellefler ve faydalanma şartları, uygulamadan yararlanmaya ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, bu kapsamdaki mükellefler için vergiye tabi kazancın hesaplanması, uygulamaya ilişkin şartların kaybedilmesi ve uygulamadan çıkış hususları hakkında detaylı açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükelleflerin talep etmeleri halinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının KDV dahil tutarın %10’u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alınacaktır.

Uygulamadan Yararlanabilecek Mükellefler

Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından,

 • Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde
  bulunması,
 • Bu faaliyetlerden kaynaklanan hasılatın tamamının elektronik ücret toplama sistemleri
  aracılığıyla elde edilmesi,
 • Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine uygulamadan
  yararlanma hususunda yazılı olarak talepte bulunulması şarttır.

Uygulamadan Çıkış

 • Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin kazançları hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne göre hesaplanan mükellefler, bu usule geçtikleri tarihten itibaren iki yıl geçmeden bu usulden çıkamayacaklardır.
 • Bu usulden çıkmak isteyen mükellefler, iki yıllık sürenin tamamlanması kaydıyla, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine verecekleri dilekçelerine istinaden, takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden çıkabileceklerdir.

Söz konusu Tebliğ’in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala