banner image
Basılı Bültenler

Bazı Tütün Mamullerin ÖTV Tutarları ve Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

Bazı Tütün Mamullerin ÖTV Tutarları ve Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

15.08.2019 tarihli ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi
Oranı
(%)
Asgari Maktu Vergi
Tutarı (TL)
Maktu Vergi
Tutarı (TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,3899 0,4539
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen
maddelerden yapılmış
purolar, uçları açık purolar,
sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen
maddelerden yapılmış
sigaralar
67 0,3899 0,4539
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul
tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden
tertip edilmiş tütün; tütün
hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00,
2403.19.10.00.19,
2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00,
2403.99.10.00.00,
2403.99.90.00.00 hariç)
67 0,3899 0,4539
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus
tütün
67 0,3899 0,4539

Söz Konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkında Karar

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala