banner image
Basılı Bültenler

Bazı Mallara İlişkin ÖTV Tutarları ve Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Bazı Mallara İlişkin ÖTV Tutarları ve Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de “İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar” yayınlanmıştır.

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları Ve Akaryakıtların ÖTV Tutarları

4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, bu malların ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki aşağıdaki mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacaktır.

8701.20  Yarı römorkler için çekiciler
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
- Otobüs
- Midibüs
- Minibüs
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
87.11  Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

Ancak, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için;

  • 87.03 GTİP numarasındaki mallarda 7 litreyi,
  • 87.11 GTİP numarasındaki mallarda 2 litreyi,
  • Diğer mallarda ise 15 litreyi

geçmeyecektir.

Kararın bu maddesinin yürürlük tarihi 01.03.2019’dur.

4760 sayılı ÖTV Kanuna Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranları 

GTİP NO Mal İsmi   Vergi Oranı
43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dâhil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (43.01, 43.02 hariç) 25
43.01 Ham kürkler (baş, kuruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer
parçalar dâhil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonundaki ham post ve deriler hariç)
0
43.02 Dabaklanmış ve aprelenmiş kürkler (baş, kuruk, pençeler ve diğer
parçalar dâhil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)
0

Kararın bu maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararının orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel tüketim Vergisi Tutarı ve Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları  [ 1128 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala