banner image
Basılı Bültenler

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e Düşürülmüştür.

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e Düşürülmüştür

2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de, ”Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” (1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) yayınlanmıştır. Yayınlanan Kararı ile; aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen bazı avukatlık hizmetleri için KDV oranı %18 den % 8’e düşürülmüştür. Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala