banner image
Basılı Bültenler

Bazı Alkollü Ürünlerde ÖTV Oran ve Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 Sayılı Resmi Gazete ’de Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayınlamıştır.
Karara ilişkin, 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

Makale metnini kopyala