banner image
Basılı Bültenler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete ’de Yayınlanmıştır

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 02.12.2019 tarihinde başlayıp, 26.12.2019 tarihinde sonlandırdığı dört toplantı sonucunda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında uygulanacak günlük asgari ücret tutarı 98,10 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu Karar 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.,

Duyuruda, 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında brüt asgari ücret tutarının 2.943,00 TL, net 2.324,70 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2020 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.)

2020 yılında uygulanacak olan alt ve üst sınırları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

  Alt Sınır Üst Sınır
Günlük Kazanç 98,10 TL 735,75 TL
Aylık Kazanç 2.943,00 TL 22.072,50 TL

Söz konusu Karar’ın orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı [ 78 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala