82 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Gereğince 2019 Yılında Uygulanacak Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırılmıştır