banner image
Basılı Bültenler

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına yeniden değerleme oranı

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yeniden değerleme oranı

2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlenmesine ilişkin 1839 Sayılı Karar 23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete’de, yayınlanmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun;

- 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifede,
- 6’ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifelerde ve
- Geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede

bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yeniden değerleme oranı %12 olarak belirlenmiştir.

Buna göre,

  • (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilen ve 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları
  • I sayılı tarifeye göre vergilendirilen ve 1.1.2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ile motosikletler
  • II sayılıtarifeye göre vergilendirilen minibüs, otobüs, kamyon vb.taşıtlar
  • IV sayılı tarifeye göre vergilendirilen uçak ve helikopterler için 2019 yılında uygulanan MTV tutarları 2020 yılında % 12 oranında arttırılarak uygulanacaktır.
    Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Uygulanacak  Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar [ 76 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala