banner image
Basılı Bültenler

2019 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıt Vergilerine İlişkin 51 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2018 tarih 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 51 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi genel tebliği ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere %15,9 oranında arttırılmış olup, tarifeler pdf'de belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala