banner image
Basılı Bültenler

2019 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedelleri Belirlenmiştir.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 60 No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Değerli Kâğıtlar ile 01/01/2019 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kâğıtlar Tablosunda yer alan değerli kâğıtların bedelleri pdf'te belirtilmiştir.

Makale metnini kopyala