banner image
Basılı Bültenler

2019 yılı Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ile İstisna Tutarlarına İlişkin 50 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

2019 yılı Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ile İstisna Tutarlarına İlişkin 50 Seri No.lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından 31.12.2018 tarih 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 50 seri nolu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile istisna ve matrah dilimleri 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Tebliğe göre istisna tutarları;

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL,

olarak değişmiştir.

Vergi Tarifesi Matrah dilimleri

Veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız
İntikallerde
İlk 290.000 TL için 1 10
Sonra gelen 7000.000 TL için  3 15
Sonra gelen 1.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen 2.700.000 TL için 7 25
Matrahın 5.190.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği(Seri No: 50)

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala