banner image
Basılı Bültenler

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklanmıştır.

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 52 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2019 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,84 (yüzde sekiz virgül seksen dört) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere yazımız ekinde yer verilmiştir.

EK-1 : 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı [ 183 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala