banner image
Basılı Bültenler

1 Ocak tarihiden itibaren vergi tahsilatlarının kamu bankalar aracılığıyla yapılmasına ilişkin duyuru

1 Ocak 2020 tarihiden itibaren vergi tahsilatlarının kamu bankalar aracılığıyla yapılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 1.1.2020 tarihinden itibaren bankalar vasıtasıyla yapılacak vergi tahsilatlarına ilişkin Duyuru yayınlanmıştır.
Bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde,

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
 • Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 
 • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)

vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir. 

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.
Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,  tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,  sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilecektir.

 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
 • Akbank T.A.Ş.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
 • Türkiye İş Bankası A.Ş.
 • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
 • ING Bank A.Ş. 
 • QNB Finansbank A.Ş.
 • HSBC Bank A.Ş. 
 • Alternatifbank A.Ş.   
 • Denizbank A.Ş.
 • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
 • Odea Bank A.Ş.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Söz konusu Duyuru ’ya aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Gelir Vergisi Başkanlığınca Yayınlanan Duyuru Metni

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala